Tutkimuksia meditaatiosta

Meditaatio on perimmiltään ajatusvirran taukoamista kokonaan, ei ajatusten muokkaamista tai vähenemistä.
Todellinen meditaatio on mielen täydellistä hiljenemistä, osoittaa meditaation vaikutuksia tutkinut
Ramesh Manocha kirjassaan Silence Your Mind.

Tutkimuksia meditaatiosta

Meditaatio on perimmiltään ajatusvirran taukoamista kokonaan, ei ajatusten muokkaamista tai vähenemistä. Todellinen meditaatio on mielen täydellistä hiljenemistä, osoittaa meditaation vaikutuksia tutkinut Ramesh Manocha kirjassaan Silence Your Mind.

Tutkimuksia meditaatiosta

Meditaatio on perimmiltään ajatusvirran taukoamista kokonaan, ei ajatusten muokkaamista tai vähenemistä. Todellinen meditaatio on mielen täydellistä hiljenemistä, osoittaa meditaation vaikutuksia tutkinut Ramesh Manocha kirjassaan Silence Your Mind.

• Ramesh Manochan Silence Your Mind -kirja

Tutkimus meditaation vaikutuksistakorostaa mielen hiljaisuuden merkitystä

Australialainen lääketieteen tohtori Ramesh Manocha on tutkinut yli viidentoista vuoden ajan tieteellisin menetelmin ilmiötä, jota hän kutsuu mielen hiljaisuudeksi (mental silence) tai ajatuksettomaksi tietoisuudeksi. Manocha väittää, että meditaation perimmäinen tila ei ole niinkään ajatusten vähentymistä, vaan niiden taukoamista kokonaan meditaation ajaksi. Tätä tilaa kuvataan kirjassa valppaaksi tarkkaavaisuudeksi, jossa meditoija on tietoinen omasta itsestään ja samalla kokonaan vapaa ajatuksista. Tällöin, kun tahattomana jatkuva ajatusten virta ei hallitse mieltä, meditoija voi kohdata itsensä ja maailman täyteläisemmin.

Vaikka useissa tapauksissa mielen täydellistä hiljenemistä on lähes mahdotonta saavuttaa, Manocha toteaa tutkimustensa perusteella, että säännöllisen Sahaja Jooga meditaation harjoittamisen kautta kuka tahansa voi saavuttaa ajatuksettoman tietoisuuden tilan. Manochan tutkimuksissa jo ensimmäisen meditaatiokokemuksensa aikana 10 prosenttia osallistujista koki täydellisen mielen hiljenemisen tilan, ja noin 20-30 prosenttia koki mielensä hiljenevän suurelta osin. Meditaatiokokemuksien toistuessa useimmat osallistujista pystyivät saavuttamaan mielensä hiljenemisen sekä syventämään meditaation kokemustaan.

Mielen hiljeneminen edistää hyvinvointia

Silence Your Mind kirja esittelee Ramesh Manochan meditaatiotutkimusten lisäksi todisteita mielen hiljenemisen tuottamista hyödyistä. Kirja sisältää myös käytännön ohjeita meditaatiotekniikoiden toteuttamiseen. Manocha kuvaa liiallisen ajatteluprosessin aikaansaamia terveydellisiä ja muita arkielämän ongelmia, kuten univaikeuksia, unohtelua, mielialaongelmia ja keskittymiskyvyn puutetta. Hän muistuttaa, että normaalitilassa ihmisen ajatustoiminta on usein poukkoilevaa ja rauhatonta. Tällaista tilaa kutsutaan aasialaisissa kulttuureissa käsitteellä apinan mieli, jolloin ajatukset hyppelehtivät menneisyyden muistojen ja tulevaisuuden huolten välillä tahattomasti.

Jos emme voi olla oman mielemme mestareita, kuinka voisimme hallita itseämme ja kohtaloamme?,  kysyy Manocha kirjassaan. Hän viittaa vanhoihin henkisiin opettajiin, kuten Lao Tseen, Konfusiukseen ja Buddhaan, jotka tähdensivät, että mielen yläpuolelle pääseminen on olennaisen tärkeää. Nykyisin taistelulajien harjoittajat kutsuvat tuota tilaa käsitteellä mushin, urheilijat käsitteellä the zone ja taiteilijat kutsuvat sitä flow-tilaksi, virtaukseksi.

Silence Your Mind kirja huomioi, että useat meditaatiotekniikat saavat aikaan ajatusprosessin rauhoittumista, rentouden tunnetta ja tunne-elämän tasapainottumista. Kirja esittelee eräitä meditaatioon yhdistettyjä tiloja, käyden läpi mietiskelyn, rentoutumisen, mindfullnes-tekniikoiden sekä mielen hiljentämisen eroja. Ramesh Manocha perustaa tutkimuksensa juuri tuohon mielen hiljenemisen tilaan, joka on mahdollista saavuttaa Sahaja Jooga –meditaation harjoitusten kautta. Lääkärinä Manocha suosittelee mielen hiljentämistä toimivana tapana huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Mentaalisen hälyn taukoamisen on todettu saavan aikaan dynaamisuuden ja onnellisuuden tunteen vahvistumista jokapäiväisessä elämässämme.

Ramesh Manocha kuvaa meditaation tilaamyös kauniisti runonsa kautta:

Et ole ongelmasi.
Et ole asiat, joita omistat.
Et ole kehosi sen enempää kuin vaatteet, jotka verhoavat sitä.
Et ole urasi, saavutuksesi tai epäonnistumisesi.
Et ole edes ajatuksesi, muistosi tai tunteesi.
Olet jotain näiden kaikkien asioiden yläpuolella, mielesi yläpuolella.
Olet ääretön hiljaisuus, joka on piiloutunut ajatusten väliseen tilaan.
Kun hiljennät mielesi, löydät itsesi ikuisesta nykyhetkestä, puhtaasta tietoisuudesta, todellisuudesta ja ilosta.
Perimmäinen itsen tila.
Sitä on todellinen meditaatio.

 

Alkuperäinen runo englanniksi:

You are not your problems.
You are not the things you own.
You are not your body any more than you are the clothes that
hang on it.
You are not your career, your achievements, nor your failures.
You are not even your thoughts, memories or emotions.
You are something beyond all of these things, beyond the mind.
You are infinite silence that is hidden in the space between
each thought.
When you silence your mind, you will find yourself,
In the eternal present moment, the pure awareness, reality and
joy,
The self itself.
This is true meditation.

Ramesh Manocha

• Ramesh Manochan Silence Your Mind -kirja

Tutkimus meditaation vaikutuksistakorostaa mielen hiljaisuuden merkitystä

Australialainen lääketieteen tohtori Ramesh Manocha on tutkinut yli viidentoista vuoden ajan tieteellisin menetelmin ilmiötä, jota hän kutsuu mielen hiljaisuudeksi (mental silence) tai ajatuksettomaksi tietoisuudeksi. Manocha väittää, että meditaation perimmäinen tila ei ole niinkään ajatusten vähentymistä, vaan niiden taukoamista kokonaan meditaation ajaksi. Tätä tilaa kuvataan kirjassa valppaaksi tarkkaavaisuudeksi, jossa meditoija on tietoinen omasta itsestään ja samalla kokonaan vapaa ajatuksista. Tällöin, kun tahattomana jatkuva ajatusten virta ei hallitse mieltä, meditoija voi kohdata itsensä ja maailman täyteläisemmin.

Vaikka useissa tapauksissa mielen täydellistä hiljenemistä on lähes mahdotonta saavuttaa, Manocha toteaa tutkimustensa perusteella, että säännöllisen Sahaja Jooga meditaation harjoittamisen kautta kuka tahansa voi saavuttaa ajatuksettoman tietoisuuden tilan. Manochan tutkimuksissa jo ensimmäisen meditaatiokokemuksensa aikana 10 prosenttia osallistujista koki täydellisen mielen hiljenemisen tilan, ja noin 20-30 prosenttia koki mielensä hiljenevän suurelta osin. Meditaatiokokemuksien toistuessa useimmat osallistujista pystyivät saavuttamaan mielensä hiljenemisen sekä syventämään meditaation kokemustaan.

Mielen hiljeneminen edistää hyvinvointia

Silence Your Mind kirja esittelee Ramesh Manochan meditaatiotutkimusten lisäksi todisteita mielen hiljenemisen tuottamista hyödyistä. Kirja sisältää myös käytännön ohjeita meditaatiotekniikoiden toteuttamiseen. Manocha kuvaa liiallisen ajatteluprosessin aikaansaamia terveydellisiä ja muita arkielämän ongelmia, kuten univaikeuksia, unohtelua, mielialaongelmia ja keskittymiskyvyn puutetta. Hän muistuttaa, että normaalitilassa ihmisen ajatustoiminta on usein poukkoilevaa ja rauhatonta. Tällaista tilaa kutsutaan aasialaisissa kulttuureissa käsitteellä apinan mieli, jolloin ajatukset hyppelehtivät menneisyyden muistojen ja tulevaisuuden huolten välillä tahattomasti.

Jos emme voi olla oman mielemme mestareita, kuinka voisimme hallita itseämme ja kohtaloamme?,  kysyy Manocha kirjassaan. Hän viittaa vanhoihin henkisiin opettajiin, kuten Lao Tseen, Konfusiukseen ja Buddhaan, jotka tähdensivät, että mielen yläpuolelle pääseminen on olennaisen tärkeää. Nykyisin taistelulajien harjoittajat kutsuvat tuota tilaa käsitteellä mushin, urheilijat käsitteellä the zone ja taiteilijat kutsuvat sitä flow-tilaksi, virtaukseksi.

Silence Your Mind kirja huomioi, että useat meditaatiotekniikat saavat aikaan ajatusprosessin rauhoittumista, rentouden tunnetta ja tunne-elämän tasapainottumista. Kirja esittelee eräitä meditaatioon yhdistettyjä tiloja, käyden läpi mietiskelyn, rentoutumisen, mindfullnes-tekniikoiden sekä mielen hiljentämisen eroja. Ramesh Manocha perustaa tutkimuksensa juuri tuohon mielen hiljenemisen tilaan, joka on mahdollista saavuttaa Sahaja Jooga –meditaation harjoitusten kautta. Lääkärinä Manocha suosittelee mielen hiljentämistä toimivana tapana huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Mentaalisen hälyn taukoamisen on todettu saavan aikaan dynaamisuuden ja onnellisuuden tunteen vahvistumista jokapäiväisessä elämässämme.

Ramesh Manocha kuvaa meditaation tilaa myös kauniisti runonsa kautta:

Et ole ongelmasi.
Et ole asiat, joita omistat.
Et ole kehosi sen enempää kuin vaatteet, jotka verhoavat sitä.
Et ole urasi, saavutuksesi tai epäonnistumisesi.
Et ole edes ajatuksesi, muistosi tai tunteesi.
Olet jotain näiden kaikkien asioiden yläpuolella, mielesi yläpuolella.
Olet ääretön hiljaisuus, joka on piiloutunut ajatusten väliseen tilaan.
Kun hiljennät mielesi, löydät itsesi
Ikuisesta nykyhetkestä, puhtaasta tietoisuudesta, todellisuudesta ja ilosta.
Perimmäinen itsen tila.
Sitä on todellinen meditaatio.

 

Alkuperäinen runo englanniksi:

You are not your problems.
You are not the things you own.
You are not your body any more than you are the clothes that
hang on it.
You are not your career, your achievements, nor your failures.
You are not even your thoughts, memories or emotions.
You are something beyond all of these things, beyond the mind.
You are infinite silence that is hidden in the space between
each thought.
When you silence your mind, you will find yourself,
In the eternal present moment, the pure awareness, reality and
joy,
The self itself.
This is true meditation.

Ramesh Manocha