Hienorakenne

Hienorakenne, kanavat, chakra, itseoivallus.
Mitä nämä ovat?

Ihmisessä on hienorakenne, joka on heijastus kaikkeuden rakenteesta (makrokosmos/mikrokosmos).
Tätä hienojakoista tasoa olemuksessamme on kutsuttu chakra-järjestelmäksi, jonka kunnosta
ihmisen psykofyysinen terveys on kiinni.

Hienorakenne

Hienorakenne, kanavat,
chakra, itseoivallus.
Mitä nämä ovat?

Ihmisessä on hienorakenne, joka on heijastus kaikkeuden rakenteesta (makrokosmos/mikrokosmos). Tätä hienojakoista tasoa olemuksessamme on kutsuttu chakra-järjestelmäksi, jonka kunnosta ihmisen psykofyysinen terveys on kiinni.

Hienorakenne

Hienorakenne, kanavat, chakra, itseoivallus. Mitä nämä ovat?

Ihmisessä on hienorakenne, joka on
heijastus kaikkeuden rakenteesta (makrokosmos/mikrokosmos). Tätä hienojakoista tasoa olemuksessamme on kutsuttu chakra-järjestelmäksi, jonka kunnosta ihmisen psykofyysinen terveys on kiinni.

Mikä on Chakra?

Chakra on sanskriittia ja tarkoittaa pyörää. Fyysisellä tasolla chakrat tulevat ilmi hermojärjestelmme pleksuksina eli hermokimppuina, jotka vastaavat alueensa elinten toiminnasta ja tiedonkulusta keskushermostoon. Hienojakoisemmalla tasolla chakrat sisältävät myös informaatiota ihmiseen sisäänrakennetuista ideaaleista ominaisuuksista.

Kun chakratasolla tapahtuu muutos pois alkuperäisestä tilasta, meissä ilmenee epätasapainotila, joka myöhemmin saattaa puhjeta sairautena.

Kanavat

Chakra-järjestelmässä on kolme kanavaa. Oikea ja vasen toimivat fyysisellä tasolla autonomisen hermoston sympaattisen osan kautta. Eli käytännön valinnoillaan ihminen joko kiihdyttää tai hidastaa itsestään toimivan (autonomisen) hermoston toimintaa. Oikea kanava on ns. kaasumme. Ihmiset, jotka käyttävät paljon oikeata kanavaansa ovat toiminnallisia, aktiivisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia. Vasen kanava on taas ns. jarrumme. Sitä käyttävät ovat tunteellisia, passiivisia ja heillä on taipumus haikailla menneitä.

Molemmilla kanavilla on haittapuolensa. Äärinmäisen oikeanpuoleiset ihmiset polttavat kynttiläänsä molemmista päistä, jolloin oikea kanava ylikuumenee ja tuloksena on voimavarojen loppuunpalaminen. Hyvin vasemmanpuoleisilla ihmisillä taas vasen kanava kylmenee liikaa, ja heistä tulee saamattomia haaveilijoita. Seurauksena on tunne elämän valumisesta ohi ilman, että siitä saa minkäänlaista otetta.

Itseoivallus

Itseoivalluksen yhteydessä käyttöönotettu keskikanava taas toimii fyysisellä tasolla autonomisen hermoston parasympaattisen osan kautta. Tämä on se elämän hienojakoisin muoto ihmisessä, joka voi häiriintyä epätasapainoisen elämäntavan vaikutuksesta. Kun vasen kanava suuntautuu menneisyyteen ja oikea tulevaisuuteen, keskikanava on käynnissä oleva nykyhetki. Sen ominaisuuksissa yhdistyvät vasemman ja oikean kanavan parhaat puolet — oikean kanavan valppaus ja dynaamisuus (ilman kiihtynyttä yliaktiivisuutta) sekä vasemman kanavan myötätunto ja kosketus tunteisiin (ilman letargisuutta ja haikailua).

Joogan tilassa kundalini korjaa hienorakennettamme

Joogan vakiintuessa ihminen oppii löytämään keskikanavan luoman tasapainon sisältänsä ja lukemaan chakrojensa tilaa. Meditaation tilassa kundalini, joka on elämän voiman lähde, korjaa spontaanisti hienorakennettamme. Tämän puhdistumisprosessin kautta tulemme tietoiseksi todellisesta, ikuisesta olemuksestamme hengestä.


Mikä on Chakra?

Chakra on sanskriittia ja tarkoittaa pyörää. Fyysisellä tasolla chakrat tulevat ilmi hermojärjestelmme pleksuksina eli hermokimppuina, jotka vastaavat alueensa elinten toiminnasta ja tiedonkulusta keskushermostoon. Hienojakoisemmalla tasolla chakrat sisältävät myös informaatiota ihmiseen sisäänrakennetuista ideaaleista ominaisuuksista.

Kun chakratasolla tapahtuu muutos pois alkuperäisestä tilasta, meissä ilmenee epätasapainotila, joka myöhemmin saattaa puhjeta sairautena.

Kanavat

Chakra-järjestelmässä on kolme kanavaa. Oikea ja vasen toimivat fyysisellä tasolla autonomisen hermoston sympaattisen osan kautta. Eli käytännön valinnoillaan ihminen joko kiihdyttää tai hidastaa itsestään toimivan (autonomisen) hermoston toimintaa. Oikea kanava on ns. kaasumme. Ihmiset, jotka käyttävät paljon oikeata kanavaansa ovat toiminnallisia, aktiivisia ja tulevaisuuteen suuntautuvia. Vasen kanava on taas ns. jarrumme. Sitä käyttävät ovat tunteellisia, passiivisia ja heillä on taipumus haikailla menneitä.

Molemmilla kanavilla on haittapuolensa. Äärinmäisen oikeanpuoleiset ihmiset polttavat kynttiläänsä molemmista päistä, jolloin oikea kanava ylikuumenee ja tuloksena on voimavarojen loppuunpalaminen. Hyvin vasemmanpuoleisilla ihmisillä taas vasen kanava kylmenee liikaa, ja heistä tulee saamattomia haaveilijoita. Seurauksena on tunne elämän valumisesta ohi ilman, että siitä saa minkäänlaista otetta.

Itseoivallus

Itseoivalluksen yhteydessä käyttöönotettu keskikanava taas toimii fyysisellä tasolla autonomisen hermoston parasympaattisen osan kautta. Tämä on se elämän hienojakoisin muoto ihmisessä, joka voi häiriintyä epätasapainoisen elämäntavan vaikutuksesta. Kun vasen kanava suuntautuu menneisyyteen ja oikea tulevaisuuteen, keskikanava on käynnissä oleva nykyhetki. Sen ominaisuuksissa yhdistyvät vasemman ja oikean kanavan parhaat puolet — oikean kanavan valppaus ja dynaamisuus (ilman kiihtynyttä yliaktiivisuutta) sekä vasemman kanavan myötätunto ja kosketus tunteisiin (ilman letargisuutta ja haikailua).

Joogan tilassa kundalini korjaa hienoraken- nettamme

Joogan vakiintuessa ihminen oppii löytämään keskikanavan luoman tasapainon sisältänsä ja lukemaan chakrojensa tilaa. Meditaation tilassa kundalini, joka on elämän voiman lähde, korjaa spontaanisti hienorakennettamme. Tämän puhdistumisprosessin kautta tulemme tietoiseksi todellisesta, ikuisesta olemuksestamme hengestä.