Tietoinen energia

Tietoinen energia

Tietoinen energia

Ristiluussa uinuvaa puhtaan halun
energiaa kutsutaan kundaliniksi.

Eri uskontojen pyhät kirjoitukset ovat kertoneet tästä äidillisestä voimasta, jota on luonnehdittu palaseksi jumaluutta jokaisessa ihmisessä.

Sahaja Yoga -meditaatiossa kundalini herää uinuvasta tilastaan ja nousee ristiluusta selkärankaa pitkin päälaelle. Kundalinin nousu ilmenee ajatusten hiljentymisenä ja sisäisenä rauhana ja voi tuntua myös viileänä tuulena päälaella ja käsissä.

Kundalinin nousua ensimmäistä kertaa kutsutaan itseoivallukseski. Sahaja Yogan tekniikka mahdollistaa sen, että itseoivallus voidaan kokea jo ensimmäisessä meditaatioharjoituksessa.

Noustessaan kundalini ottaa käyttöön hienorakenteessamme olevan keskikanavan, joka on nykyhetken ja läsnäolon tila meissä. Ennen itseoivalluksen vakiintumista ihminen heilahtelee oikean ja vasemman, järjen ja tunteen kanavien välillä – yliaktiivisuudesta saamattomuuteen, stressistä masennukseen. Meditaation tuoman hiljaisuuden aikana kundalini tasapainottaa ihmistä sekä fyysisellä, psyykkisellä että henkisellä tasolla.

“Kundalini hoitaa ja kehittää sinua. Se tuo autuuden tunteen,
sillä se nostaa sinut jokapäiväisten huolien yläpuolelle.”

Shri Mataji Nirmala Devi

Ristiluussa uinuvaa puhtaan halun energiaa kutsutaan kundaliniksi.

Eri uskontojen pyhät kirjoitukset ovat kertoneet tästä äidillisestä voimasta, jota on luonnehdittu palaseksi jumaluutta jokaisessa ihmisessä.

Sahaja Yoga -meditaatiossa kundalini herää uinuvasta tilastaan ja nousee ristiluusta selkärankaa pitkin päälaelle. Kundalinin nousu ilmenee ajatusten hiljentymisenä ja sisäisenä rauhana ja voi tuntua myös viileänä tuulena päälaella ja käsissä.

Kundalinin nousua ensimmäistä kertaa kutsutaan itseoivallukseski. Sahaja Yogan tekniikka mahdollistaa sen, että itseoivallus voidaan kokea jo ensimmäisessä meditaatioharjoituksessa.

Noustessaan kundalini ottaa käyttöön hienorakenteessamme olevan keskikanavan, joka on nykyhetken ja läsnäolon tila meissä. Ennen itseoivalluksen vakiintumista ihminen heilahtelee oikean ja vasemman, järjen ja tunteen kanavien välillä – yliaktiivisuudesta saamattomuuteen, stressistä masennukseen. Meditaation tuoman hiljaisuuden aikana kundalini tasapainottaa ihmistä sekä fyysisellä, psyykkisellä että henkisellä tasolla.

“Kundalini hoitaa ja kehittää sinua. Se tuo autuuden tunteen,
sillä se nostaa sinut jokapäiväisten huolien yläpuolelle.”

Shri Mataji Nirmala Devi