Vad ärSahaja Yoga

Sahaja betyder spontan, lätt, medfödd. Enligt Shri Mataji Nirmala Devi, som utvecklat Sahaja Yoga-tekniken, har vi alla inom oss redskapen till självupplysning och meditation. Vi kan alla utvecklas andligen och uppnå ett tillstånd av fullkomlig balans.

Vad ärSahaja Yoga

Sahaja betyder spontan, lätt, medfödd. Enligt Shri Mataji Nirmala Devi, som utvecklat Sahaja Yoga-tekniken, har vi alla inom oss redskapen till självupplysning och meditation. Vi kan alla utvecklas andligen och uppnå ett tillstånd av fullkomlig balans.

I många kulturer runt om i världen har man känt till kundalini – en moderlig kraft i människan som beskrivits som en del av det gudomliga. Då människan får sin självupplysning stiger kundalini från korsbenet längs ryggraden upp på huvudet. Detta kan kännas som en sval bris på huvudet och i händerna. I det här tillståndet utan tankar balanserar kundalini människan fysiskt, psykiskt och andligen och vi försätts i ett tillstånd av stillhet och total närvaro.

Sahaja Yoga är en mild och lätt teknik. Det enda som förutsätts är viljan att lära känna sitt Själv. Sahaja Yoga och självupplysning är alltid gratis och saknar olika ‘nivåer’. Alla kan utvecklas i egen takt utan kursavgifter eller andra förbindelser.

Sahaja yoga är en levande process och därför alltid gratis. Shri Mataji har jämfört självupplysning med ett frö som gror i jorden och utvecklar blommor eller ett träd som ger frukt. Alla människor har rätt att få självupplysning. I Sahaja Yoga är ingen hel

Joga – förening

Ordet joga är sanskrit och betyder individens förening med Alltet.

Stora andliga lärare såsom Kristus, Buddha och Mohammed har alla talat om vikten av ‘pånyttfödelse’. Genom de mest olika jogatekniker har människan i alla tider strävat efter samma sak, dvs förening med alltet. Ändå har man ytterst sällan lyckats nå detta tillstånd, som kallats nirvana, moksha eller satori.

Till åtskillnad från kroppen, är människans ursprungliga väsen, dvs anden, evig och oförstörbar – källan till glädje, kärlek och rent medvetande. Då människan, istället för att identifiera sig med sina känslor, tankar, kropp eller psyke, identifierar sig med den rena anden, känner hon gemenskap med allt levande.

Vårt inre subtila system

Det subtila systemet i människan reflekterar makro- och mikrokosmos och kan sägas vara människans själslandskap. Det här landskapet består av sju huvudchakran och tre energikanaler, vilka styr vårt psykofysiska välbefinnande. Chakra är sanskrit och betyder hjul. På det fysiska planet motsvarar chakrorna kroppens plexi dvs nervknippen, som står för de olika organens funktioner och signalerna till det centrala nervsystemet. Dessa energicentra har alla ultimata rena kvaliteter, som efter självupplysning mer och mer kommer fram genom att chakrorna i meditation renas av kundalini. Genom den här reningsprocessen är det möjligt för människan att bli medveten om sitt verkliga, eviga väsen – anden.

I många kulturer runt om i världen har man känt till kundalini – en moderlig kraft i människan som beskrivits som en del av det gudomliga. Då människan får sin självupplysning stiger kundalini från korsbenet längs ryggraden upp på huvudet. Detta kan kännas som en sval bris på huvudet och i händerna. I det här tillståndet utan tankar balanserar kundalini människan fysiskt, psykiskt och andligen och vi försätts i ett tillstånd av stillhet och total närvaro.

Sahaja Yoga är en mild och lätt teknik. Det enda som förutsätts är viljan att lära känna sitt Själv. Sahaja Yoga och självupplysning är alltid gratis och saknar olika ‘nivåer’. Alla kan utvecklas i egen takt utan kursavgifter eller andra förbindelser.

Sahaja yoga är en levande process och därför alltid gratis. Shri Mataji har jämfört självupplysning med ett frö som gror i jorden och utvecklar blommor eller ett träd som ger frukt. Alla människor har rätt att få självupplysning. I Sahaja Yoga är ingen hel

Joga – förening

Ordet joga är sanskrit och betyder individens förening med Alltet.

Stora andliga lärare såsom Kristus, Buddha och Mohammed har alla talat om vikten av ‘pånyttfödelse’. Genom de mest olika jogatekniker har människan i alla tider strävat efter samma sak, dvs förening med alltet. Ändå har man ytterst sällan lyckats nå detta tillstånd, som kallats nirvana, moksha eller satori.

Till åtskillnad från kroppen, är människans ursprungliga väsen, dvs anden, evig och oförstörbar – källan till glädje, kärlek och rent medvetande. Då människan, istället för att identifiera sig med sina känslor, tankar, kropp eller psyke, identifierar sig med den rena anden, känner hon gemenskap med allt levande.

Vårt inre subtila system

Det subtila systemet i människan reflekterar makro- och mikrokosmos och kan sägas vara människans själslandskap. Det här landskapet består av sju huvudchakran och tre energikanaler, vilka styr vårt psykofysiska välbefinnande. Chakra är sanskrit och betyder hjul. På det fysiska planet motsvarar chakrorna kroppens plexi dvs nervknippen, som står för de olika organens funktioner och signalerna till det centrala nervsystemet. Dessa energicentra har alla ultimata rena kvaliteter, som efter självupplysning mer och mer kommer fram genom att chakrorna i meditation renas av kundalini. Genom den här reningsprocessen är det möjligt för människan att bli medveten om sitt verkliga, eviga väsen – anden.

Läs mera om Sahaja Yoga på svenska:

Sahaja Yoga Sverige